• Inici
 • Projectes
 • GREMIBAIX FUNDACIO COL·LABORA AMB GIBAIX PER AL PROJECTE SINGULARS 2021!!

Inici

GREMIBAIX FUNDACIO COL·LABORA AMB GIBAIX PER AL PROJECTE SINGULARS 2021!!

L'industria metal·lúrgica es fa especialment present a Catalunya. El sector del metall està cridat a jugar un paper importantíssim en la recuperació econòmica que tindrà, com a clau fonamental a les ajudes Next Generation que s’han aprovat per realitzar  instal·lacions d’autoconsum i energies renovables.

Actualment, les empreses instal·ladores del sector del metall, es troben en una greu situació de manca de personal qualificat; aquesta situació empitjorarà per un creixement notable de la seva activitat.

La comarca del Baix Llobregat aglutina el 60% de les empreses del sector del metall i de la construcció, sent un pol important per generar llocs de treball qualificats.

Per aquest motiu Gremibaix Fundació en col·laboració amb l’Associació Professional d’Empresaris, Electricitat, Fontaneria, Gas, Climatització i Afins de Baix Llobregat (Gremi Gibaix), durem a terme el Projecte Singulars 2021 denominat RENOVEM LA TEVA ENERGIA, focalitzant la seva actuació al territori per aconseguir dos objectius claus: Acostar el perfil professional a joves en situació vulnerable i oferir a les empreses joves qualificats per incorporar-se a les seves empreses.

Objectius generals del projecte:

 1. Orientar, formar i acompanyar en el procés d’inserció.
 2. Dotar al/la jove/a d’eines i competències que li permetin millorar la seva ocupabilitat.
 3. Formar a les persones participants en aquelles competències tècnic-professionals més adients als seus interessos i objectius d’acord amb el mercat de treball.
 4. Promoure la inserció laboral de les persones joves de la comarca, generant vincles amb el teixit productiu del territori.

Requisits per accedir:

 • Preferentment per a joves migrants no acompanyats, en situació d’especial vulnerabilitat.
 • Residir a la comarca del Baix Llobregat, preferiblement
 • Trobar-se en situació d’atur i inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya

Des de GBFundació col·laborarem en la realització de les següents formacions al nostre centre:

IMAI0108: OPERACIONS DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓ-CLIMATITZACIÓ DOMESTICA

Data inici: 10/05/2022

Data fi: 25/08/2022

Horari: Dilluns a Divendres de 08:00 a 14:00 h

OBJECTIUS: Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs de diferents tipus de materials segons la mena d'instal·lació, i muntar i/o
desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d'acord amb les normes establertes.

ENAE0111: OPERACIONS BÀSIQUES DE MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS D’ENERGIES ELÈCTRIQUES

Data inici: 28/02/2022

Data fi: 20/07/2022

Horari: Dilluns a Divendres de 15:00 a 21:00 h

OBJETIUS: Realitzar operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables, fonamentalment solars tèrmiques, fotovoltaiques i eòliques de petita potència, seguint els procediments establerts i instruccions d'un tècnic de nivell superior i complint les prescripcions de seguretat per a les persones, medi ambient i instal·lacions.

Més informació: 93.474.47.46 o 93.480.01.23 

 

 ACCIONS FETES DURANT EL PROJECTE:

Entrevista a Pau Ferragut, tècnic orientador de Gibaix pel projecte Singulars :

https://www.radiocornella.cat/programs/entrevista/radiocornella_podcast_13784

 

 

 

Seu central

Horaris del Gremi

Oficines
 • dilluns a dijous de 08:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00
 • divendres de 08:00 a 14:00
Escola
 • dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 i de 15:00 a 21:00