Skip to main content

CONVOCATORIA D’ELECCIONS GIBAIX / CONVOCATORIA DE ELECCIONES GIBAIX

Presentació de convocatòria d’ Assemblea General Ordinària de socis, amb la finalitat de procedir a l’elecció d’un nou President i Vicepresident.

pdfCATALÀ._ASSEMBLEA_GENERAL_ORDINARIA._CONVOCATORIA_ELECCIONS_.pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Presentación de convocatoria de Asamblea General Ordinaria de socios, con el fin de proceder a la elección de un nuevo Presidente y Vicepresidente.

pdfCATALÀ._ASSEMBLEA_GENERAL_ORDINARIA._CONVOCATORIA_ELECCIONS_.pdf