VISITA CONSELLER TORRENT

Visita Conseller Roger Torrent.

El passat 15 de setembre, vàrem rebre la visita del Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya Roger Torrent, acompanyat de Raquel Albiol, Regidora i portaveu d’ERC per l’ajuntament de Cornella de Llobregat.

El Conseller va ser rebut pel President de Gibaix Fernando Maldonado, el Vicepresident Vicenç Ivorra, el Secretari de Junta Xavier Asenjo i la Directora Silvia Balcells.

La visita va consistir en primer lloc, en una reunió de treball on li vàrem transmetre al Conseller que la industria metal·lúrgica es fa especialment present a Catalunya. El sector del metall en general, la petita, la micro empresa i els autònoms en particular, estan cridats a jugar un paper importantíssim en la recuperació econòmica, que te, com a clau fonamental les ajudes Next Generation aprovades recentment.

La nostra trajectòria ens ha posicionat com a referent gremial: creiem que les organitzacions empresarials hem de dur a terme accions decidides, coordinades i amb visió de futur que reforcin la nostra visibilitat i posicionament davant de les administracions públiques, els agents socials i la societat en general i que aquestes accions reverteixin en solucions per les nostres empreses instal·ladores agremiades.

També vàrem traslladar al Conseller, les inquietuds i reivindicacions del nostre sector en quant a la falta d’operaris, la inseguretat en el cobrament dels treballs realitzats, la necessitat de flexibilitat de pagament d’impostos davant les adversitats, el suport de les administracions davant situacions oligopólicas, i l’ ajut en la lluita contra l’intrusisme, l’economia submergida i la morositat.

A continuació el Conseller va visitar les nostres instal·lacions, les  aules teòriques i els  tallers pràctics on impartim tot un ventall de formació tant ocupacional com de reciclatge a traves de Gremibaix Fundació, el centre de formació de referencia en el mon de l’ensenyança i l’educació del ofici.

La formació és el pilar de la nostra fundació, que te com a objectiu promoure l’aprenentatge del nostre sector, així com assessorar, formar  i acompanyar professionals qualificats al llarg de la seva trajectòria, mitjançant els diferents sistemes formatius existents de Formació Professional i continua;  creiem fermament que es  quelcom  imprescindible,  per  incentivar  i  renovar  les  aptituds  i capacitats professionals dels treballadors i treballadores del nostre sector, que la formació passi a ser una prioritat de l'empresa formant part de la seva estratègia de desenvolupament i integrant-se com una funció important de la mateixa.

La reunió va finalitzar amb la signatura del Conseller al llibre d’Honor de Gibaix, on les seves paraules, ens encoratgen a continuar lluitant pel nostre col·lectiu:

“Aquest es un país de petites i mitjanes empreses d’autònoms. De gent que s’esforça i fa, dels seus projectes personals un factor de creixement i creació de prosperitat. Vosaltres representeu aquest esperit. Els gremis com el vostre sou claus per organitzar tota aquesta força, per defensar la professió, per acumular tota la inèrcia individual en determinació col·lectiva. Us ho agraïm i sobre tot, ens posem a la vostra disposició per seguir avançant en aquesta línia. Al vostre costat! “

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visita Conseller Roger Torrent.

El pasado 15 de septiembre, recibimos la visita del Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya Roger Torrent, acompañado de Raquel Albiol, Concejala y portavoz de ERC por el ayuntamiento de Cornella de Llobregat.

El Conseller fue recibido por el Presidente de Gibaix Fernando Maldonado, el Vicepresidente Vicenç Ivorra, el Secretario de Junta Xavier Asenjo y la Directora Silvia Balcells.

La visita consistió en primer lugar, en una reunión de trabajo en la que le transmitimos al Conseller que la industria metalúrgica se hace especialmente presente en Cataluña. El sector del metal en general, la pequeña, la microempresa y los autónomos en particular, están llamados a jugar un papel importantísimo en la recuperación económica, que tiene como clave fundamental las ayudas Next Generation aprobadas recientemente.

Nuestra trayectoria nos ha posicionado como referente gremial: creemos que las organizaciones empresariales debemos llevar a cabo acciones decididas, coordinadas y con visión de futuro que refuercen nuestra visibilidad y posicionamiento frente a las administraciones públicas, los agentes sociales y la sociedad en general y que estas acciones reviertan en soluciones para nuestras empresas instaladoras agremiadas.

También trasladamos al Conseller, las inquietudes y reivindicaciones de nuestro sector en cuanto a la falta de operarios, la inseguridad en el cobro de los trabajos realizados, la necesidad de flexibilidad de pago de impuestos ante las adversidades, el apoyo de las administraciones ante situaciones oligopólicas, y la ayuda en la lucha contra el intrusismo, la economía sumergida y la morosidad.

A continuación, el Conseller visitó nuestras instalaciones, las aulas teóricas y los talleres prácticos donde impartimos todo un abanico de formación tanto ocupacional como de reciclaje a través de Gremibaix Fundació, el centro de formación de referencia en el mundo de la enseñanza y la educación del oficio.

La formación es el pilar de nuestra fundación, que tiene como objetivo promover el aprendizaje de nuestro sector, así como asesorar, formar y acompañar a profesionales cualificados a lo largo de su trayectoria, mediante los diferentes sistemas formativos existentes de Formación Profesional y continua;  creemos firmemente que es algo imprescindible, para incentivar y renovar las aptitudes y capacidades profesionales de los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector, que la formación pase a ser una prioridad de la empresa formando parte de su estrategia de desarrollo e integrándose como una función importante de la misma.

La reunión finalizó con la firma del Conseller en el libro de Honor de Gibaix, donde sus palabras, nos alientan a seguir luchando por nuestro colectivo:

“Este es un país de pequeñas y medianas empresas de autónomos. De gente que se esfuerza y ​​hace de sus proyectos personales un factor de crecimiento y creación de prosperidad. Vosotros representáis este espíritu.  Los gremios como el vuestro sois claves para organizar toda esta fuerza, para defender la profesión, para acumular toda la inercia individual en determinación colectiva. Os lo agradecemos y, sobre todo, nos ponemos a vuestra disposición para seguir avanzando en esta línea. A vuestro lado!“

Seu central

Horaris del Gremi

Oficines
  • dilluns a dijous de 08:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00
  • divendres de 08:00 a 14:00
Escola
  • dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 i de 15:00 a 21:00