Skip to main content

“La nostra naturalesa és 100% associativa, mai hem estat sols. Els resultats obtinguts són fruit del treball constant i en equip”

Dins la nostra associació, la figura del SOCI PARTNER neix l'any 1996, dirigit a fabricants i distribuïdors del nostre sector i amb l'objectiu d'afavorir l'intercanvi amb l'empresa instal·ladora, de manera que ambdues parts en resultessin beneficiades. Amb aquesta finalitat, es va dissenyar la millor estratègia possible, fomentant les relacions entre elles i canalitzant la informació que ambdues necessiten donar i rebre, estrenyent, d'aquesta manera, els llaços de col·laboració i potenciant el seu desenvolupament empresarial.


Els nostres socis partners/patrocinadors

Preferents

Protectors

Col·laboradors


Avantatges de ser soci partner

Revista Recorda

RECORDA és la principal eina de comunicació de l’associació i té com a objectiu ser el mitjà d’informació per als professionals del sector elèctric, de fontaneria, de gas, de climatització, d’energies alternatives i afins. Amb un disseny dinàmic i continguts d’actualitat, RECORDA pretén ser un interlocutor que exposi la realitat d’un sector en contínua evolució a tots els professionals del món de les instal·lacions. La revista RECORDA s’edita trimestralment i s’envia a:

 • més de 500 empreses instal·ladores agremiades a la nostra associació;

 • la Generalitat de Catalunya;

 • tots els ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat;

 • diferents subministradors i fabricants del nostre sector;

 • companyies subministradores d’aigua, gas i electricitat;

 • la Delegació d’Indústria de Barcelona (serveis tècnics);

 • federacions i patronals del nostre sector (FEGICAT, UPM, PIMEC, CONAIF, FENÍE, FENÍE ENERGÍA, UMPBALL, INNOBAIX, etc.);

 • gremis d’instal·ladors de Catalunya i alguns de la resta del territori espanyol;

 • patrocinadors i col·laboradors de la nostra associació;

 • el Col·legi d’enginyers i arquitectes de Catalunya.

Dins la revista RECORDA, el SOCI PARTNER té:
 • inserció de la seva imatge, amb una petita informació de la seva empresa;

 • possibilitat d’inclusió d’un article tècnic per tal d’informar dels canvis i les novetats del mercat;

 • publicació de l’acord signat com a SOCI PARTNER;

 • dos encartaments.

Sala de presentacions

Disponibilitat gratuïta d’una sala per realitzar dues presentacions.

Presència al nostre centre de formació tècnic

Som educadors de l’ofici i creadors d’instal·ladors d’alt nivell. Proporcionem al SOCI PARTNER un espai comú (aules) per a:

 • documentació de productes;

 • aportació d’equips per a la formació pràctica;

 • realització de seminaris i xerrades per a la presentació dels seus productes i la difusió de les seves tecnologies;

Plataforma en línia

plataforma d’aprenentatge en línia on tots els alumnes tenen accés per poder seguir els cursos que duen a terme a les nostres instal·lacions i ampliar els temaris, així com per realitzar exàmens i fer consultes als formadors.

Pàgina web

La web de l’associació és la seva segona eina de comunicació en importància. La seva particularitat és que té una part pública (oberta a tothom que desitgi conèixer l’ASSOCIACIÓ) i una part privada (dirigida a les empreses instal·ladores agremiades i on podran trobar tot allò que pugui afectar el seu funcionament empresarial diari).

Enllaç directe des de la pàgina web de l’associació a la pàgina web del SOCI PARTNER. Publicació de les notes de premsa que ens facin arribar.

Xarxes socials

Presència a les xarxes socials de l’associació (Facebook, Instagram, Twitter) com a eina per reforçar la comunicació corporativa gràcies a les oportunitats que oferim a l’hora de donar-se a conèixer, consolidar la imatge de marca o llançar nous productes.

Disposar d'un espai a l’entrada del Gremi

Tenir un expositor o vitrina per mostrar-ne material o documentació informativa, així com promocions. Imatge corporativa al panell dels socis partners.

Patrocinar una aula o taller en exclusivitat

Aula de caràcter exclusiu per instal·lar la imatge corporativa, així com els productes, materials, elements o components de la tecnologia del SOCI PARTNER.

Participació a Distribaix

Exposició comercial dirigida exclusivament als distribuïdors SOCIS PARTNERS de la nostra entitat amb la finalitat d’apropar-los a l‘instal·lador.

Presència del SOCI PARTNER a diferents esdeveniments

Esdeveniments que l’associació organitzi o on participi (trobada d’instal·ladors, fires del sector, etc.).


Què vol dir ser soci partner?

És aquell que, a canvi d’una petita aportació econòmica anual, pot tenir una major difusió de la seva firma i els seus productes entre el col·lectiu d’empreses.

A Gibaix et donem l'opció que puguis triar quin soci partner vols ser en funció del que t'interessi. El paquet bàsic el trobareu en tots els tipus: A, B, C i D. 

Què és el paquet soci partner bàsic?

 • Recepció de la revista RECORDA

 • Disponibilitat gratuïta d’una sala per realitzar dues presentacions.

 • Difusió gratuïta de notes de premsa a la nostra web.

 • Publicació d’articles tècnics a la revista RECORDA.

 • Tenir un espai d’exposició de producte a l’entrada del Gremi (mides segons disponibilitat d’espai).

 • Dos encartaments a la revista RECORDA.


 • El teu logotip s’exhibirà a:
  • Hall del Gremi
  • Revista professional RECORDA
  • Tots els esdeveniments que organitzi o participi el Gremi
  • La pàgina web del Gremi, amb un link directe a la vostra web.
  • La Plataforma on line per la formació de futurs instal·ladors, amb un link directe a la vostra web.

Escull quin tipus de soci partner vols ser

TIPUS A
 • Soci partner bàsic
 • Accés a cursos
TIPUS B
 • Soci partner bàsic
 • Fons de comerç d’una activitat
TIPUS C
 • Soci partner bàsic
 • Patrocinar una aula
TIPUS D
 • Soci partner bàsic
 • Fons de comerç de totes les activitats
TIPUS E
 • Soci partner bàsic
 • Tipus A, B, C i D